Liste

Akteur:in: Compagnie du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC)

Körperschaft

Compagnie du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC)

AOMC

1. Jan 1946 – 30. Jun 1999

Compagnie du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC) erscheint in

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
SGEG DH A SWN120 AOMC 038 - Compagnie du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC) 1956 – 1967 Dossier öffentlich
SGEG DH A SWN120 AOMC-001 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 AOMC-002 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 AOMC-003 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 AOMC-004 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 AOMC-005 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 AOMC-006A 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 AOMC-006B 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 AOMC-007 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 AOMC-008 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 AOMC-009 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
1 bis 11 von 11 Einträge