Liste

Akteur:in: Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF)

Körperschaft

Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF)

SNCF

1. Jan 1938 –
Externe Links

Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) erscheint in

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-098 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-099 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-100 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-101 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-102 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-103 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-104 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-105 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-106 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-203 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-204 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-205A 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-205B 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-206 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-207 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-208 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-209 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-210A 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-210B 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-210C 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-211A 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-211B 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-212 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-213 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 SBB-Dampf-214A 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
1 bis 25 von 164 Einträge